Frederik Hecht

Jeg er en uddannet personlig træner og fysioterapeut med specialkompetencer inden for det muskuloskeletale område.

Jeg har et simpelt mål – at dele hvad jeg har lært gennem årene, og hvad jeg stadig lærer hver dag. Jeg er af den overbevisning, at man kan yde den bedste hjælp ved konstant at holde sig opdateret omkring den nyeste evidens, og hvad der rør sig inden for områderne.

Jeg hjælper folk med at føle sig bedre tilpas, bevæge sig bedre og præstere bedre.

Fysioterapi

Som fysioterapeut har jeg fokus på undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i bevægeapparatet, dvs. de strukturer og mekanismer, der får os til at bevæge os. Dertil er der undersøgelse og behandling af muskler, nerver og bindevæv.

Gennem min tid som fysioterapeut har jeg fået en omfattende viden inden for nervesystemet og smertevidenskab, samt forskellige smertemekanismer, såsom akutte smerter og langvarige smerter.

Jeg har i længere tid beskæftiget mig med skader og problemer, som ofte opstår i takt med vægttræning og fitness. Derudover har jeg flere års erfaring med behandling af kroniske/tilbagevendende smerter

Personlig Træning

Der findes en overvældende mængde af information, om hvordan man skal træne og spise for at få de bedste resultater. Det kan være udfordrende at sortere de ting fra, som der ikke er hold i, og dermed finde frem til hvad der rent faktisk passer bedst til ens mål.

Gennem personlig træning og kostvejledning kan jeg hjælpe dig med at finde rundt i al den information, så du kommer godt i gang på en hensigtsmæssig måde.

Min viden bunder ikke kun i erfaringer, men hovedsageligt i videnskabelig evidens. Gennem videnskaben kan man undersøge hvad der virker, og hvad der ikke virker, så man derved opnår de bedst mulige resultater.

Evidensbaseret praksis

Jeg baserer min behandling og træningsprincipper ud fra en evidensbaseret tilgang, og jeg er en stærk fortaler for evidensbaseret praksis inden for alle områder af fysioterapi og træning.

Det er ikke godt nok at basere sin viden ud fra hvad man tror, eller hvad man har erfaring for virker. Der er alt for mange variabler på spil, som kan sløre for hvordan tingene rent faktisk forholder sig, og det er meget nemt at blive vildledt af sine egne erfaringer.

Evidensbaseret praksis betyder, at man baserer sin praksis på en kombination af klinisk forskning, ens egen professionelle viden og patientens/klientens præferencer. Denne kombination vil resultere i det bedste resultat, da man både tager sine egne erfaringer, og det man ved ud fra videnskabelige studier med i sine overvejelser.