Håndled

Del artikel:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Håndleddet er nok et af de meste komplekse led I kroppen. Leddet er faktisk sammensat af to led: radiocarpea og mediocarpea. Radiocarpea består af den distale ende af radius og den radioulnare disk, samt scaphoideum, lunata og triquetrium.

Radiocarpea leddet er også klassificeret som et biaksialt led, hvilket betyder, at håndleddet kan flektere, ekstendere, samt ulnar fleksion (flektere mod tommelfingeren) og radial fleksion (flektere mod lillefingeren). En kombination af alle disse bevægelser kaldes cirkumduktion. Der sker ikke nogen rotation i håndleddet, som faktisk foregår ved albuen.

De mediocarpale eller intercarpale led findes mellem to rækker af carpale knogler, og de er med til at skabe bevægelse i håndleddet. Dog sker der kun glidebevægelser her.

Leddet carpometacarpea (CMC) findes mellem den distale række af carpal knogler og den proksimale ende af metacarpal knogler.

Pga. de mindre spændte ligamenter og ledkapsel, er end feel et blødt stop gennem alle håndleddets bevægelser

Muskler

I denne sektion vil vi beskrive de muskler, som har den primære funktion over håndleddet. De muskler, som løber over håndleddet, men som styrer bevægelsen i fingrene, vil blive beskrevet på en anden side.

Musklerne kan helt basalt opdeles i fleksorer og ekstensorer. De muskler, som står for fleksion, udspringer fra den mediale epikondyl, og dem som står for ekstension, udspringer fra den laterale epikondyl.

Navnene på musklerne giver en ide om hvad de har af funktion (fleksor, ekstensor), hvilket led de virker over (“carpi” betyder håndled) og hvilken side, musklerne tilhæfter (“radialis” – radial og “ulnaris” – ulnar).

Flexor carpi ulnaris

Denne superficielle muskel løber langs ulna knoglen på den anterior side af underarmen. Den udspringer fra den mediale epikondyl på humerus, og den tilhæfter på den femte metacarpal og pisiforme. Dens primære funktion er fleksion over håndleddet og fleksion til den ulnare side.

Flexor carpi radialis

Denne relative superficielle muskel løber fra den mediale epikondyl diagonal over underarmen på den anterior side, og tilhæfter på basen af den anden of tredje metacarpal. Dens primære funktion er fleksion over håndleddet og fleksion til den radiale side.

Palmaris longus

Dette er også en superficiel muskel, som løber på den anterior side af underarmen, startende fra den mediale epikondyl. Den tilhæfter på midtlinjen af den palmare fascie. Man kan tydeligt se senen i midten af håndleddet, hvis man yder modstand mod en fleksion. Musklen mangler hos omkring 21% af os, både unilateralt og bilateralt. Men da musklen er relativt lille, betyder det ikke rigtig noget, hvis man mangler den.

Extensor carpi radialis longus

Denne muskel udspringer lige over den laterale epikondyl, løber ned langs den laterale og posterior side af underarmen og tilhæfter på basen af den anden metacarpal. Dens primære funktion er ekstension over håndleddet og radial fleksion. Den hjælper også med albue ekstension.

Da musklen har “longus” i sit navn, betyder det, at der også findes en “brevis” muskel.

Extensor carpi radialis brevis

Musklen løber ved siden af extensor carpi radialis longus, og den udspringer fra den laterale epikondyl. Dens tilhæfte sker på basen af den tredje metacarpal. Den udfører stort set samme bevægelse som longus, nemlig ekstension over håndleddet og radial fleksion, og assisterer med albue ekstension.

Extensor carpi ulnaris

Denne muskel er også en superficiel muskel, og den udspringer igen fra den laterale epikondyl. Den løber ned langs medialsiden posteriort på underarmen for at tilhæfte på basen af den femte metacarpal. Dens primære funktion er ekstension over håndleddet, samt fleksion til ulnar side.

Online Personlig Træning​

Få hjælp til vægttab, træning, kost og skader uden at skulle investere i en personlig træner eller behandler.

Spar lige nu 40% på BodySmart

Træning, kost og vægttab uden at investere i en dyr personlig træner eller online coach.