Albuen

Del artikel:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Albueleddet indeholder tre knogler, tre ligamenter, to led og en kapsel. Albuen er et hængselled, som kun tillader fleksion og ekstension. Hvis man starter i en fuldt ekstenderet tilstand, kan leddet flektere 145 grader. Ulig skulderleddet, har albuen ikke nogen aktiv hyperekstension. Olecranon på ulna gør denne bevægelse umulig at udføre. Artikulationen mellem radius og ulna er kendt som det radioulnære led, og de artikulerer med hinanden i begge ender.

Radioulnar-leddet er et drejeled og tillader kun pronation og supination i underarmen. I hvilestilling af underarmen er der cirka 90 graders supination og 80 grader pronation. Når man supinerer og pronerer, bevæger radius sig omkring ulna. Ulna roterer ikke, da den er låst på grund af knoglens struktur i dens proksimale ende. Du kan bekræfte dette på din egen albue ved at palpere olecranon og derefter supinere eller pronere underarmen. Bemærk at olecranon ikke bevæger sig. Hvis du palperer selve skaftet af ulna, kan du igen mærke, at ulna ikke bevæger sig. Dette er en god ting at vide, når man skal huske musklernes funktion.

Der er to forskellige “end feels” I albueleddet. Under fleksion sker der et blødt stop, da muskelhovederne i overarmen og underarmen støder mod hinanden og begrænser yderligere bevægelse. End feel under ekstension er det modsatte og beskrives som et hårdt stop, da det er knogle mod knogle, hvor olecranon på ulna støder mod fossa olecrani på humerus. Underarmens end feel er ikke ligeså tydelig. Under supination sker der et fast stop på grund af stræk af ligamenter. Under pronation er end feel hård (knogle), på grund af kontakten mellem radius og ulna. Dog er dette hårde stop ikke lige så let at føle som ved albueekstension.

Den distale ende af humerus har to konvekse områder: trochlea artikulerer med ulna, og capitulum artikulerer med radius. Den konkave incisura trochlearis er den proksimale ende af ulna, og den konkave fovea articularis er den proksimale ende af radius.

Albuens muskler

Brachialis

Brachialis musklen er navngivet efter dens placering (latin for arm). Den udspringer fra den distale halvdel af humerus på den anterior overflade og løber ned ad albueleddet anteriort og tilhæfter sig på processus coronoideus og tuberositas ulna. Den ligger under biceps musklen. Da brachialis ikke har nogen tilhæftning på radius, står den ikke for pronation eller supination. Dog er musklen meget stærk i albue-fleksion, uanset underarmens position.

Biceps brachii

Denne muskel har to hoveder og findes på overarmen. Musklen er mest kendt som bare biceps. Begge hoveder udspringer fra scapula, hvor det lange hoved (caput longum) udspringer fra tuberculum supraglenoidale og løber ned langs humerus og smelter sammen med det korte hoved (caput breve), som udspringer fra processus coracoideus. Da begge sener af biceps-hovederne krydser skulderleddet anteriort, laver biceps fleksion i skulderen. Dog sker dens primære funktion i albuen. Efter at de to hoveder går sammen, bliver de til en sammensat muskel, der dækker den anterior overflade af overarmen. Biceps senen løber hen over albueleddet og tilhæfter på tuberositas radii. Da biceps brachii løber anteriort over albueleddet, står den for fleksion i albuen og er især stærk i midterbanen. På grund af dens tilhæftning på radius, assisterer den også med supination i underarmen.

Brachioradialis

Musklen får sit navn fra dens udspring og tilhæftning: humerus (brachii) og radius. Den udspringer mere præcist fra den proksimale del af margo laterale humeri og løber ned ad albuen anteriort og lateralt for at tilhæfte sig ved processus styloideus på radius. Det er en superficiel muskel og let at identificere. Placer din hånd på dit lår i en neutral position (tommelfingeren opad), og tryk derefter imod en albue-fleksion. Brachioradialis bør blive synlig på toppen af underarmen tæt ved albuen. Pga. dens laterale tilhæftning er musklen mest effektiv under fleksion af albuen, når underarmen er i neutral position. Dette er fordi dens trækretning er vertikal med stort set ingen diagonal komponent. Den løber gennem aksen for pronation og supination. Derfor har brachiradialis ingen effekt i pronation og supination, selvom den har tilhæftning på radius.

Triceps brachii

Triceps brachii (også kendt som bare triceps) får navnet fra dens tre muskler. Musklen er placeret posteriort og står for hele muskulaturen på den posterior del af overarmen. Det lange hoved (caput longum) udspringer fra tuberculum infraglenoidale og løber ned mellem teres minor og major for at slutte sig til de to andre hoveder. Det laterale hoved (caput laterale) udspringer fra den proksimale del af humerus under tuberculum majus. Det mediale hoved (caput mediale) ligger under de to andre hoveder og udspringer under det laterale hoved. Triceps senen løber hen over albuen posteriort og tilhæfter sig på olecranon på ulna. Da musklen løber ned over albuen vertikalt, laver den ekstension i albuen. Den har ikke nogen tilhæftning på radius, derfor laver den ikke pronation eller supination.

Anconeus

Anconeus musklen er en lille muskel, der udspringer fra den meget større triceps muskel. Den tilhæfter på den posterior overflade af den laterale epikondyl og løber hen over albuen posteriort for at tilhæfte lateralt på olecranon. Da musklen er så lille, har den ikke nogen stor rolle under albue-ekstension. Musklen ligger ovenpå ligamentum annulare, hvor den også har en del af dens tilhæftning. Når den kontraherer, trækker anconeus i ligamentet og sørger for at den ikke bliver klemt af fossa olecranon under ekstension af albuen.

Pronator teres

Denne muskel får sit navn delvist fra dens funktion (pronation) og fra dens form (teres, latin for lang). Det er en superficiel muskel, men bliver dækket af brachioradialis ved dens distale tilhæftning. Den udspringer fra den mediale epikondyl på humerus og den mediale del af processus coronoideus. Den krydser den antorier del af albuen, og løber diagonalt for at tilhæfte sig på den laterale overflade af radius. Da den krydser albuen anteriort, flekterer den albuen. Dog er det kun en assisterende muskel (synergist) pga. af dens lille størrelse og diagonale trækretning.

Pronator quadratrus

Denne muskel får også sit navn fra dens funktion og dens form (quadratus, firkant). Det er en lille, flad muskel, som findes dybt inde i den anterior overflade af den distale del af underarmen, derfor kan den ikke palperes. Den har tilhæftninger på den distale fjerdedel af ulna og den distale fjerdel af radius. Den har en horisontal trækretning og arbejder sammen med pronator teres om at pronere underarmen.

Supinator

Supinator musklen vikler rundt om albueleddet lateral fra den posterior overflade til den anterior overflade. Den tilhæfter posteriort på den laterale epikondyl og den tilstødende overfalde af ulna. Den krydser albuen lateralt for at vikle sig rundt om den proksimale ende af radius. Sammen med biceps musklen laver den supination af underarmen.

Online Personlig Træning​

Få hjælp til vægttab, træning, kost og skader uden at skulle investere i en personlig træner eller behandler.

Spar lige nu 40% på BodySmart

Træning, kost og vægttab uden at investere i en dyr personlig træner eller online coach.